Giới thiệu

Kênh Diệu Âm Media- Pháp Âm Phật Giáo 𝐊ê𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 đă𝐧𝐠 𝐭ả𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 về Pháp Âm Phật giáo; Sách nói Phật giáo; Âm nhạc Phật giáo; …

Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để ủng hộ và nhận thông báo video mới nhất tại link sau:

https://www.youtube.com/channel/UC4o9Tzyt-xAfx9JF6NBOVWg?view_as=subscriber

Nội dung

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đản Sinh Tập 01 Play0:0
Tiên Asita đoán tướng cho Thái tử || Tập 02 Play0:0
Kế hoạch vua cha- xây dựng thành mới || Tập 03 Play0:0
Siddhatta thời thơ ấu || Tập 04 Play0:0
Câu chuyện cứu thiên nga || Tập 05 Play0:0
Bẩm tính từ bi và tài năng tuổi trẻ || Tập 06 Play0:0
Siddhatta trưởng thành, một Sát-đế- lỵ tài năng || Tập 07 Play0:0
Chiến thắng- Vinh quang || Tập 08 Play0:0
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài || Tập 09 Play0:0
Sự quyến rũ đời sống Vương giả, chốn vui chơi của Hoàng cung || Tập 10 Play0:0
Siddhatta và quyền bình đẳng nữ giới || Tập 11 Play0:0
Vua cha dự tính hôn nhân cho Siddhatta || Tập 12 Play0:0
Tình yêu đôi lứa Siddhatta- Tham vọng Vua Pasenadi || Tập 13 Play0:0
Phản đối truyền thống Brahmana, Siddhatta chiến thắng cuộc thi kén rể || Tập 14 Play0:0
Vua Pasenadi tế ngựa, chuẩn bị chiến tranh || Tập 15 Play0:0
Thất bại của đại quân Kosala, Siddhatta giải hòa || Tập 16 Play0:0
Chuẩn bị hôn lễ Thái tử Siddhatta || Tập 17 Play0:0
Hôn lễ của Thái tử Siddhatta và Công chúa Yasodhara || Tập 18 Play0:0
Thử thách của Amrapati và sự cảm phục của Vua Bimbisara || Tập 19 Play0:0
Xung đột nội bộ của gia tộc Sakya || Tập 20 Play0:0
Sidhatta du ngoạn ngoài Vương thành- Chứng kiến cảnh người chết || Tập 21 Play0:0
Niềm vui được làm cha, nỗi buồn khi biết về mẹ Maya || Tập 22 Play0:0
Phát lương thực cho người nghèo- Gặp người tu hành tự do thoát tục || Tập 23 Play0:0
Rahula chào đời- Sự hy sinh của người mẹ, Yasodhara || Tập 24 Play0:0
Siddhatta đi xứ Magadha, phản đối tế lễ- Kosala tấn công Kapilavastu || Tập 25 Play0:0
Đối diện chiến tranh chết chóc-Cảnh già bệnh tật khốn khổ || Tập 26 Play0:0
Siddhatta xuất gia tìm đạo || Tập 27 Play0:0
Rừng tịnh tu của Alara Kalama || Tập 28 Play0:0
Alara Kalama, người thầy đầu tiên || Tập 29 Play0:0
Thành tựu trong thiền định của Sidhatta || Tập 30 Play0:0
Lĩnh hội cảnh giới thiền định cao nhất của Đại sư Uddaka Ramaputta || Tập 31 Play0:0
Chuyên tu khổ hạnh || Tập 32 Play0:0
Sáu năm khổ hạnh, tìm ra phương pháp tu hành || Tập 33 Play0:0
Chiến Thắng Thiên Ma Ba Tuần- Giác Ngộ Buddha || Tập 34 Play0:0
Chuyển Pháp luân, độ 5 anh em Kiều Trần Như trở thành đệ tử đầu tiên|| Tập 35 Play0:0
Hóa độ ba anh em Kassapa (Ca Diếp) 1000 đệ tử phái thờ thần || Tập 36 Play0:0
Buddha trở về Magadha độ người bạn tâm giao, Vua Bimbisara || Tập 37 Play0:0
Buddha thu nhận hai đệ tử Moggallana và Sariputta || 38 Play0:0
Moggallana hiển thần thông- Vua Suddhodana thỉnh Buddha hồi cung|| Tập 39 Play0:0
Buddha trở về thăm Kapilavastu || Tập 40 Play0:0
Nanda và Rahula xuất gia- Lời thỉnh cầu của Đức Vua Suddhodana || Tập 41 Play0:0
Buddha giảng dạy đạo lý trị quốc và nói pháp cho vương tộc Sakya || Tập 42 Play0:0
Đức vua Suddhodana Băng hà- Cấp Cô Độc cúng tinh xá, độ Sunita || Tập 43 Play0:0
Buddha chấp nhận cho nữ giới xuất, thành lập Ni đoàn || Tập 44 Play0:0
Sự xích mích trong Tăng chúng ở Kosambi- Hóa độ Angulimana || Tập 45 Play0:0
Anan gặp nạn- Cảm hóa Angulimana || Tập 46 Play0:0
Giả mang thai hại Buddha- Cuộc biện luận giữa Buddha và Bà La Môn || Tập 47 Play0:0
Tinh xa Jetavana gặp nạn- Devadatta phá hòa hợp tăng || Tập 48 Play0:0
Năm pháp phá hòa hợp tăng của Devadatta- Kỹ nữ Amrapali xuất gia || Tập 49 Play0:0
Vua Ajatasattu quy y- Sự sám hối muộn màng của Devadatta || Tập 50 Play0:0
Buddha giáo giới cho Sudatta- Dạy đạo cho Vua Ajatasattu || Tập 51 Play0:0
hai đệ tử của Buddha là Moggallana và Sariputta nhập niết bàn || Tập 52 Play0:0
Bữa ăn cuối và lời dạy cuối cùng của Buddha tại rừng Sala || Tập 53 Play0:0
Độ người đệ tử cuối cùng Subhadra- Phân chia Xá Lợi || Tập 54 Play0:0
Khởi đầu mới của chúng ta || Tập 55 (Cuối) Play0:0