Giới thiệu

Đường Tăng – Trần Huyền Trang – Nhân vật có thật trong lịch sử và hành trình thỉnh kinh thật sự Câu chuyện Huyền Trang đi lấy kinh đã được ghi chép lại trong cả “Cựu Đường thư” và “Tân Đường thư”, nhưng đều là rất giản lược. Còn có một cuốn sách kể lại những trải nghiệm của Huyền Trang trên đường đi lấy kinh, do hai đệ tử của ông là Tuệ Lập và Ngạn Tông sau này ghi chép lại dựa trên những lời kể của chính Huyền Trang. Cuốn sách này có tiêu đề là “Đại Từ Ân tự Tam Tạng pháp sư truyện”, còn được gọi tắt là “Từ Ân truyện”.

 

Kênh Diệu Âm Media- Pháp Âm Phật Giáo 𝐊ê𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 đă𝐧𝐠 𝐭ả𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 về Pháp Âm Phật giáo; Sách nói Phật giáo; Âm nhạc Phật giáo; …

Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để ủng hộ và nhận thông báo video mới nhất tại link sau:

https://www.youtube.com/channel/UC4o9Tzyt-xAfx9JF6NBOVWg?view_as=subscriber

Nội dung