Giới thiệu

Kênh Diệu Âm Media- Pháp Âm Phật Giáo 𝐊ê𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 đă𝐧𝐠 𝐭ả𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 về Pháp Âm Phật giáo; Sách nói Phật giáo; Âm nhạc Phật giáo; …

Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để ủng hộ và nhận thông báo video mới nhất tại link sau:

https://www.youtube.com/channel/UC4o9Tzyt-xAfx9JF6NBOVWg?view_as=subscriber

Nội dung

Những Bài Thuyết giảng của HT. Thích Trí Quảng

Dấu Hiệu kiếp trước ĂN Ở có đức kiếp này nhận Play55:17
Bài giảng hay, nói về các ngày vía của chư Phật và Bồ tát Play1:14:3
Ai cũng muốn Giàu Sang Phú Quý song Nghèo không tự nhiên mà có (cực hay) Play55:25
Người Có Phước Của Tự Nhiên Tới (quá hay) Play54:4
Làm Sao Biết Người Có Căn Lành? Play58:56
Muốn Biết KIẾP TRƯỚC Của Ta Là Ai LÀM NGHỀ GÌ Đừng Bỏ Qua Video Này Play39:12
Thế nào là tu đúng? Play1:5:26
Người Trước Khi CH.ẾT Thường Thấy Điều Này... Nghe Để Biết Sau Khi Chết Ta Đi Về Đâu ? Play55:33