Giới thiệu

Kênh Diệu Âm Media- Pháp Âm Phật Giáo 𝐊ê𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 đă𝐧𝐠 𝐭ả𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 về Pháp Âm Phật giáo; Sách nói Phật giáo; Âm nhạc Phật giáo; …

Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để ủng hộ và nhận thông báo video mới nhất tại link sau:

https://www.youtube.com/channel/UC4o9Tzyt-xAfx9JF6NBOVWg?view_as=subscriber

Nội dung

Những Thánh Nữ Đại Đệ Tử Đức Phật

Nữ Tôn Giả Khemā || Thánh Ni Đại Trí Tuệ Play0:0
Nữ Tôn Giả Patacara || Đệ Nhất Trì Giới Tỳ Khưu Ni Play0:0
Nữ Thánh Đệ Tử Uttara và Cô Kỹ Nữ Sirama Play0:0
Nữ Thánh Đệ Tử Uttara và Cô Kỹ Nữ Sirama Play0:0
Visakha - Đại Tín Nữ Thí Chủ Play0:0
Nữ Tôn Giả Samavati- Hiện Thân Của Lòng Từ Ái Play0:0
Hoàng hậu Mallikā | Cô Gái Hàng Hoa Lên Ngôi Hoàng Hậu Play0:0